SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

ƏCZAÇILIQ

Son dövrlərdə ölkə qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri əczaçılıq sənayesinin inkişaf etdirilməsidir. AİŞ öz növbəsində bir neçə əczaçılıq layihəsində iştirak edərək bu sahənin inkişafına öz töhfəsini verməkdə davam edir.