SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

AĞIR SƏNAYE

Sənaye sektorunun inkişafı ölkə iqtisadiyyatında prioritet istiqamətlərdən biridir. AİŞ öz növbəsində bu sahədə bir neçə uğurlu layihə həyata keçirməklə, ağır sənayenin inkişafına öz töhfəsini vermişdir.

Belə ki, AİŞ nüfuzlu tərəfdaşlarla birgə sement istehsalı üzrə Holcim Azerbaijan və gəmi inşası və təmiri üzrə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda payçı qismində iştirak etmişdir.