SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

LOGİSTİKA

Xaricə investisiya yatırmaq və beləliklə, yerli sahibkarlara beynəlxalq bazarda əlverişli mühit yaratmaq AİŞ-in məqsədlərindən biridir. Artıq 2016-cı ildən etibarən AİŞ Qazaxıstanın Aktau şəhərində həyata keçirilən Azersun Logistika Mərkəzində payçı qismində iştirak edir. Eyni zamanda, Azərbaycan ərazisində yerləşən Sanqaçal Terminalında AİŞ uğurla iştirak edərək paylarını satmışdır.