SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

QİDA SƏNAYESİ

Qida sənayesinin inkişafı və ixracyönümlü və idxal əvəzləyici məhsulların istehsalını həyata keçirən layihələrdə iştirak AİŞ üçün əsas prioritetlər arasındadır. Hal-hazırda AİŞ süd məhsullarının emalı üzrə fəaliyyət göstərən Milk Pro-da payçı qismində iştirak edir. Duz istehsalı üzrə Azərbaycan Duz İstehsalatı Birliyində isə iştirakını uğurla başa çatdırmışdır.