SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

KƏND TƏSƏRRÜFATI

AİŞ-in fəaliyyəti dövründə kənd təsərrüfatı sektoru prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur. Sözügedən sahədə AİŞ aqrotexniki xidmətləri kompleks şəkildə həyata keçirən Ağstafa Aqroservisdə iştirakını uğurla sonlandırmış, toxum istehsalı üzrə Azərtoxum və quş əti istehsalı üzrə Səba ASC-də isə payçı qismində iştirakını davam etdirməkdədir.